Veiligheid

“Er voor zorgen dat de inwoner van Ardooie - Koolskamp zich veilig voelt in zijn gemeente.”

De gemeente heeft de plicht de veiligheid van de bevolking te verzekeren. Veiligheid is ook een zaak van de modale burger en hangt samen met zijn sociale verantwoordelijkheid en sociale controle.

Preventie en sensibilisering zijn nodig als verzekering tegen onveiligheid. Verloedering van buurten moet aangepakt worden, straatverlichting onderhouden worden.

Desnoods moeten camera's geplaatst worden op onveilige plaatsen.

De wijkagent moet gekend zijn en is het aanspreekpunt voor overlastproblemen. De politie moet in het straatbeeld aanwezig zijn.

Slachtofferhulp moet effectief zijn en mag zich niet beperken tot het opmaken van een eenvoudig PV.