Standpunten

Waar staat N-VA Ardooie- Koolskamp voor?

 
N-VA zit duidelijk in de lift. Deze stijgende curve willen wij verder uitbouwen op lokaal vlak. Wij gaan zorgen voor informatiespreiding over onze nationale standpunten. Maar wij gaan ook lokale dossiers opvolgen. Deze informatiespreiding zal gebeuren via het huis-aan-huisblad; onze website en via de pers. Met allerhande activiteiten gaan wij de inwoners van Ardooie en Koolskamp tonen dat N-VA bestaat in hun gemeente. Wij gaan leden werven, bestuursleden aantrekken en degelijke kandidaten zoeken voor de deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012.

Kartel.

Gaan wij als N-VA in 2012 naar de kiezer of kiezen wij voor een kartel of samenwerking met een andere partij? Wij doen nu nog geen uitspraak over de formule waarin wij naar de kiezer trekken in 2012. Daarvoor is het nog veel te vroeg om daar nu al uitsluitsel over te geven. Wij willen eerst de afdeling uitbouwen tot een goed draaiend geheel, met kwaliteitsvolle en interessante mensen en een stevige lokale dossierkennis.

Wij hebben uiteraard nog geen lokale mandatarissen. Maar wij zullen, van op de publieksbanken, de gemeente- en de OCMW-raad nauwgezet bijwonen. Wij gaan de zittingen volgen en ook via de pers en het internet gaan wij de lokale dossiers opvolgen.

Sociale leven.

Wij zullen deelnemen aan het sociale leven in Ardooie-Koolskamp en waar mogelijk als N-VA naar buiten treden. Op die manier kunnen wij beter aanvoelen wat er leeft in onze gemeente, waar er ongenoegen over is en wat wij kunnen suggereren als mogelijke oplossing.

U hoort ons helemaal niet zeggen dat het bijzonder slecht gaat in Ardooie-Koolskamp. Zoals overal zijn er goede beleidsinitiatieven die de gemeente neemt, maar er is zeker ook ruimte voor verbetering.

Het is bovendien ook gewoon goed voor de democratie als er verschillende alternatieven zijn die de kiezer heeft bij verkiezingen. Concurrentie van een partij als N-VA houdt de huidige bestuursmeerderheid ook scherp. Wij zullen ons uitermate inzetten om te tonen dat N-VA een meerwaarde biedt in de gemeente.

Samen met alle leden gaat het bestuur daar 100% voor.