Sport

“Het sportbeleid hertekenen naar de hedendaagse noden voor alle sportbeoefenaars”.

N-VA Ardooie – Koolskamp vindt het belangrijk dat er een goede samenwerking komt tussen de clubs voor het gebruik van de bestaande sportinfrastructuur en dit met de gemeente (sportdienst) als regulator.

Ook vinden we dat het onderhoud van de bestaande infrastructuur veel beter kan.

Ardooie – Koolskamp heeft dringend nood aan een nieuw sportbeleid. Dit veronderstelt het herbekijken van de subsidiëring van de clubs . Alle clubs zijn hierbij gelijk. Ook de minder populaire sporten moeten voldoende aan bod komen.

Ardooie – Koolskamp heeft ook nood aan plaatsen waar lopers terecht kunnen om op een veilige manier hun sport te beoefenen.