Ruimtelijke ordening

“Bouwen aan leefbare kernen: wonen, werken en ontspannen. Met het oog voor sociale cohesie en voor innoverende mobiliteit”.

Iedereen wil een rustige omgeving om te wonen. Iedereen wil graag dicht bij huis werken.

De essentie van ruimtelijk beleid is het verzoenen van de groei van de gemeente en de veranderingen die daarmee gepaard gaan en tegelijk het behoud en verbeteren van onze leefomgeving.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan verwoordt deze toekomstvisie en moet voortdurend aangepast worden aan nieuwe maatschappelijke evoluties. Met als doel de 'leefbaarheid' van kernen te bevorderen voor alle doelgroepen in de samenleving. Dat is voor N-VA de essentie van ruimtelijk beleid. En deze is in essentie verbonden met mobiliteit.

Leefbare kernen omhelst ook aandacht voor groene wijken met directe ontspanningsmogelijkheden. De gemeente zal voldoende aandacht besteden aan de groene (natuur) en blauwe (beekjes) lijnen die haar gebied doorkruisen als elementen die mede de dorpsontwikkeling beklemtonen.

Een ruimtelijk beleid omhelst ook het voorzien van voldoende ruimte om te ondernemen.

Ruimtelijke ordening is dan ook de motor voor economische groei en ontwikkeling.

Het lokaal ruimtelijk beleid dat N-VA voorstaat is gestoeld op vier toetsstenen:

“Bouwen aan leefbare kernen: wonen, werken en ontspannen. Met het oog voor sociale cohesie en voor innoverende mobiliteit”.

Iedereen wil een rustige omgeving om te wonen. Iedereen wil graag dicht bij huis werken.

De essentie van ruimtelijk beleid is het verzoenen van de groei van de gemeente en de veranderingen die daarmee gepaard gaan en tegelijk het behoud en verbeteren van onze leefomgeving.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan verwoordt deze toekomstvisie en moet voortdurend aangepast worden aan nieuwe maatschappelijke evoluties. Met als doel de 'leefbaarheid' van kernen te bevorderen voor alle doelgroepen in de samenleving. Dat is voor N-VA de essentie van ruimtelijk beleid. En deze is in essentie verbonden met mobiliteit.

Leefbare kernen omhelst ook aandacht voor groene wijken met directe ontspanningsmogelijkheden. De gemeente zal voldoende aandacht besteden aan de groene (natuur) en blauwe (beekjes) lijnen die haar gebied doorkruisen als elementen die mede de dorpsontwikkeling beklemtonen.

Een ruimtelijk beleid omhelst ook het voorzien van voldoende ruimte om te ondernemen.

Ruimtelijke ordening is dan ook de motor voor economische groei en ontwikkeling.

Het lokaal ruimtelijk beleid dat N-VA voorstaat is gestoeld op vier toetsstenen:

Nieuws over dit onderwerp

Is de bestendige deputatie de pedalen kwijt?

In de buurt van provinciedomein 't Veld was grote bezorgdheid ontstaan rond de aanleg van een nieuwe weg. Die moet leiden naar de plaats waar een nieuw cafetaria (van 600 m²) en speelbos gebouwd …