Programma

Een nieuwe politieke cultuur van openheid en rechtlijnigheid. Een bestuur ten dienste van de bevolking.

Financieel beleid: een zuinig financieel beleid.

Welzijn: jongeren en gezin, wonen, senioren, sociaal beleid.

Mobiliteit en verkeersveiligheid.

Veiligheid.

Lokale economie, horeca, toerisme.

Ruimtelijke ordening.

Jeugdbeleid.

Sportbeleid.

Wijkwerking

Verenigingsleven.

Cultureel beleid.

Onderwijs,

Netheid – milieu en energie.

Ardooie – Koolskamp in Vlaanderen.

Migratie en inburgering.