Mobiliteit

“Inzetten op een bereikbare en verkeersveilige gemeente”.

Verkeer en mobiliteit is een dynamisch gegeven, de naam zegt het zelf. Dit houdt dan ook in dat er voortdurend moet gekeken worden naar betere oplossingen, en dat men nieuw gecreëerde situaties met een kritisch oog moet durven evalueren en desnoods terug moet aanpassen.

Zowel voetganger, bus, fiets, motorfiets en auto moeten zich op een veilige en vlotte manier naar en in het centrum kunnen bewegen.

Het verkeerscirculatieplan moet opnieuw bekeken worden.

Uitgangspunt is respect van en voor alle weggebruikers, met aandacht voor de zachte weggebruiker, dus ook voor rolstoelgebruikers en voetgangers op voetpaden, en voor de toegankelijkheid van openbare gebouwen.

Onderhoud van alle wegen, kwaliteit van herstellingen na werken, de veiligheid van alle weggebruikers tijdens werken, omleidingen, de toestand van signalisatie, dienen een permanente zorg te zijn.

Voldoende degelijke en veilige fietsrekken moeten voorzien worden in de dorpskernen.

Een bijzondere aandacht moet gaan naar de veiligheid in de schoolomgeving – zone 30 –

De aandacht van de jonge voetgangers en fietsers dient gevestigd te worden op de gedragsregels in het verkeer.

Vrachtvervoer moet zoveel mogelijk verbannen worden uit de dorpscentra.