Financieel: een zuinig financieel beleid

Door een spaarzaam beleid moet het mogelijk zijn een belastingverhoging in de toekomst te vermijden.

Soberheid is het eerste ordewoord voor alle lopende uitgaven, echter zodanig dat de essentiële dienstverlening van de gemeente en haar burgers niet in het gedrang komt.

Niet alleen een meerjaren prognose- en begroting zal nodig zijn, ook het continu aanpassen aan wijzigende maatschappelijke omstandigheden zal zich opdringen.

 

De haalbaarheid van de te realiseren projecten zullen getoetst worden aan een sober financieel beleid en hun investeringswaarde.

Investeren in duurzame projecten met een meerwaarde voor de stad blijft belangrijk.

 

Als dan toch een belastingverhoging noodzakelijk wordt, dan dient deze in hoge mate gebruikt te worden ten bate van onze gezinnen en van onze ondernemers.