Economie

“Impulsen geven voor een bruisend leven in de dorpskernen”.

Een gezonde en bruisende middenstand is voor ons, N-VA, de basis voor een levende en welvarende gemeente.

Maar lokale economie is meer dan middenstand, horeca en toerisme. De inplanting in Ardooie - Koolskamp van sterke ambachtelijke en dienstenbedrijven vraagt bijzondere aandacht en nieuwe innoverende initiatieven.

Lokale economie vraagt een éénduidig beleid met een totaalvisie en toekomstvisie, geënt op de nieuwe uitdagingen van de maatschappij.. Dit leidt ongetwijfeld tot meer dynamiek in de gemeente. De gemeente moet hierbij de motor en regisseur zijn van een niet aflatende reeks van nieuwe initiatieven.

Een goed beleid inzake lokale economie (kmo, middenstand, horeca) zal de jongeren aan de gemeente binden. Dit is alvast onze grote betrachting.

Blijvende aandacht voor de land- en tuinbouw en de stimulatie van streekeigen producten.