Cultuur

“ Een fris cultureel beleid voor alle groepen van de Ardooise – Koolskampse samenleving”.

N-VA ijvert voor een fris cultureel beleid. De gemeente beschikt over een goed uitgebouwd cultureel centrum, dat in stand dient gehouden te worden en verder verankerd. Er dient naar meer openheid en toegankelijkheid van de raad van bestuur gestreefd te worden en naar meer actieve participatie van cultuurverenigingen in de cultuurraad.

Tevens dienen de culturele centra in Koolskamp en op de Tassche aangepast aan de noden van de komende jaren.

Alle vormen van cultuur moeten aan bod kunnen komen door alle organisatoren van Ardooie – Koolskamp, ook de private en schoolse, beter te betrekken bij het globale beleid.

Wij willen tevens impulsen geven voor experimenten, vernieuwing en drempelverlagende initiatieven voor specifieke doelgroepen (jongeren, senioren, lage inkomens) eventueel in samenwerking met het OCMW.

Een doelgericht gebruik van de informatieborden en van het cultureel informatieblad “Ardooie – Koolskamp binnenstebuiten” moet tijdig volledige informatie geven over alle organisaties.

Ook de bibliotheek moet gestimuleerd worden in de instandhouding en verdere uitbouw van haar activiteiten.