Ardooie mobiliteitsplan: voorstellen N-VA.

ARKO mobiliteitsplan: voorstellen N-VA.

 

Algemeen.

 

Afschaffen van de voorrang van rechts. Deze regel heeft geen enkele meerwaarde qua veiligheid van de weggebruiker.

Maximum 50 km/uur op alle buurtwegen (asfalt- en betonwegen op den buiten).

De controle op de snelheid dient permanent geactiveerd te worden.

 

Thema schoolomgevingen Brugstraat-Wezestraat-Blekerijstraat en Hemelstraat- O.L.Vrouwstraat, Ardooie.

 

In een aantal straten van het centrum van Ardooie invoering van zone 30.

Zone 30 ook aanduiden via markering op de grond.

Eenrichtingsverkeer voorzien in de Brugstraat, Motestraat en Kortrijksestraat, aansluitend op het eenrichtingsverkeer in de Kortrijksestraat (vanaf Beverenstraat tot aan de kerk) en de Mgr. Roelensstraat (vanaf de kerk tot Prinsendreef).

 

Brugstraat: eenrichtingsverkeer van Motestraat tot aan Eeckhoutstraat richting kerkhof.

Openbaar vervoer dat van Tielt komt, kan via de Eeckhoutstraat naar de Stationsstraat en van daar naar de Mgr. Roelensstraat. Een nieuwe bushalte kan voorzien worden ter hoogte van het nieuwe woon- en zorgcentrum in de Eeckhoutstraat.

Motestraat: eenrichtingsverkeer vanaf Mgr. Roelensstraat richting Kortrijksestraat.

Kortrijksestraat: eenrichtingsverkeer vanaf de Motestraat richting Beverensestraat.

Blekerijstraat: eenrichtingsverkeer (van aan de school) richting Brugstraat.

O.L.Vrouwstraat: eenrichtingsverkeer van Beverensestraat richting Brabantstraat.

 

Blauwe zone dient behouden in de Brugstraat. De parkeerplaatsen kunnen behouden blijven.

 

De leerkrachten van Instituut H. Kindsheid plaatsen hun wagen op de parking in de Wezestraat

(30 parkings beschikbaar).

De leerkrachten van de Vrije Basisschool plaatsen hun wagen op de parking van de Motestraat.

(48 parkeerplaatsen ter beschikking).

De leerkrachten van de Gemeenteschool plaatsen hun wagen op de parking van de Kon. Albertstraat.

 

Thema schoolomgeving Kloosterstraat, Ardooisestraat, Koolskamp.

 

In een aantal straten van het centrum van Koolskamp invoering van zone 30.

Zone 30 ook aanduiden via markering op de grond.

De leerkrachten van de Vrije Basisschool kunnen hun wagen plaatsen op de parking aan de kerk.

 

Thema schoolomgeving Krommestraat, Roeselaarsestraat, De Tassche.

 

Zone 30 op gans de wijk van De Tassche?

Het stuk Roeselaarsestraat waar maximum 50 km mag gereden worden, moet beter aangeduid worden.

 

Thema ontsluiting bedrijvenzones.

 

Het zwaar verkeer dient gebannen uit de dorpskernen. Tonnagebeperking van 3,5 ton, uitgezonderd plaatselijke bediening.

 

Ardooie: zwaar verkeer kan enkel nog voor plaatselijke bediening via Oostlaan, langs kerkhof, Brugstraat, Eeckhoutstraat, Stationsstraat. Vertrekken via de Stationsstraat richting Koolskamp.

 

Koolskamp: in de Lichterveldsestraat dient verkeersbord 'maximum 10 ton, uitgezonderd plaatselijk verkeer' na elke zijstraat herhaald te worden.

De vrachtwagens die vertrekken van de site van Dujardin Foods in de Zwevezeelsestraat, dienen rechts in te slaan en via de voorkant van Zwevezele naar de oprit van de autostrade te rijden.

 

Ter Vlucht Gapaardstraat: èènrichtingsverkeer dient overwogen te worden, zeker als daar ook nog een crematorium komt. Maximum snelheid 50 km/uur.

 

Algemeen: het zwaar vervoer dat in Ardooie de Kortrijksestraat inrijdt is niet gering. Het verkeersbord 'verboden voor meer dan 3,5 ton' wordt gewoon genegeerd.

Het is duidelijk dat er meer gerichte controle moet zijn. Niet alleen daar, maar over het ganse grondgebied van Ardooie-Koolskamp.

 

Thema parkeerbeleid.

 

De bestaande blauwe zone in de Brugstraat, de Kortrijksestraat en de Mgr. Roelensstraat dient behouden.

Blauwe zone ook voorzien in een deel van de Stationsstraat, op het Polenplein en voor de kerk.

De tot nu toe niet bestaande controle, dient opgevoerd te worden.

 

Thema verkaveling Sprietstraat.

 

Ongeveer 78 wooneenheden zijn voorzien.

Dit betekent voor de Sprietstraat en de Beverensestraat een pak meer auto- en fietsverkeer.

Het kruispunt van de Sprietstraat en de Beverensestraat dient rechtgetrokken te worden.

De Beverensestraat dient dringend heraangelegd te worden over de ganse lengte tot Roeselare, met een gescheiden en breed fietspad.

 

Thema fietsroutenet.

 

Noch richting Roeselare, noch richting Tielt, noch richting Zwevezele is er een goede en veilige fietsverbinding.

De Vlasbloemstraat is een mogelijk alternatief richting Roeselare (N 37), maar is niet echt veilig.

want een grote omweg en veel gevaarlijke bochten.

De Beverensestraat richting Beveren is momenteel helemaal niet veilig. Dan via de Gapaardstraat

naar de Hooistraat: veelvuldig vrachtwagenverkeer!

Ook tussen Ardooie en Koolskamp is er geen veilig fietspad!

Fietsen tussen Koolskamp en Tielt via Pittem is evenmin veilig.

 

Thema trage wegennet.

 

Ardooie en Koolskamp kennen heel wat verharde buurtwegen, die regelmatig gebruikt worden door fietsers en wielertoeristen.

Alleen worden die buurtwegen helemaal niet of slecht onderhouden!

Wat opvulgrind in bochten lost weinig of niks op.

 

 

 

Thema visie N37.

 

Snelheidsbeperking van 70 km/u over de ganse lengte op grondgebied Ardooie.

Toegang van bedrijven op de N37 beperken, indien er een ontsluiting is op en aanpalende zijstraat.

Fietsvoorzieningen aanpassen in functie van de zwakke weggebruikers.

De rijbaan versmallen en ventwegen voorzien? (Momenteel geen budget voorzien).