Is de bestendige deputatie de pedalen kwijt?

Op 12 oktober 2017, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening

In de buurt van provinciedomein 't Veld was grote bezorgdheid ontstaan rond de aanleg van een nieuwe weg. Die moet leiden naar de plaats waar een nieuw cafetaria (van 600 m²) en speelbos gebouwd zullen worden aan de rand van ‘t Veldbos. Provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) stelde hierover een schriftelijke vraag aan Franky De Block.
De gedeputeerde voor ruimtelijke ordening Franky De Block (SPA) antwoordde op de schriftelijke vraag van het provincieraadslid: “De provinciale dienst ruimtelijke planning is bezig met de uitwerking van een ruimtelijk uitvoeringsplan ‘t Veld (PRUP). Er wordt onder andere een oplossing gezocht voor de inplanting van het cafetaria De Keunepupe. Om de nieuwe locatie van de cafetaria te bevoorraden is een doorsteek nodig langs de Bloemgatstraat. Deze doorsteek zal als noodtoegang dienen voor dienstvervoer. Het voorstel is ook dat de fietsers en wandelaars de cafetaria via de nieuwe doorsteek zouden kunnen bereiken. Deze nieuwe toegangsweg zou niet kunnen worden gebruikt door personenwagens. Ook de huidige parking blijft in het voorstel behouden als bezoekersparking”, aldus Kurt Himpe.
Intussen was er op donderdagavond 29 juni 2017 om 20 uur een  infovergadering over het provinciaal plan ‘t Veld, in CC ‘t Hofland te Ardooie. De direct betrokken buren, bewoners van de woonwijk,  werden  hiervan NIET op de hoogte gebracht! Wat nochtans vermeld stond in een schrijven van Franky De Block, ik citeer “....voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan dat besproken wordt met de betrokken...bewoners”!
Naar wij konden vernemen kwam op deze vergadering het volgende naar voor: in het verlengde van de huidige parking zou er een waterbufferbekken komen van 7000 m², een cafetaria van 600 m² met terras en een speelweide. Naast het waterbekken in het verlengde van de wijk een boomgaard (of bos?) van 6200 m². Naast de speeltuin een slibbuffer van 12000 m²!
Deze nieuwe infrastructuur zou ook toegankelijk worden via de wijk!

Dat er een nieuwe weg zou aangelegd worden aan de Bloemgatstraat. Dat de cafetaria en speelweide zouden toegankelijk worden via de woonwijk (langs de Wilgenlaan). Dat er een slibstort zou komen ten zuiden van de woonwijk!
Dat alles is er helemaal over! Lawaaihinder, geurhinder, verkeersoverlast: dit houdt het plan in!

Dat de buurtbewoners van de wijk naast het bos niet werden geraadpleegd, ook niet door de gemeente, kunnen wij moeilijk aanvaarden.
Wij staan voor een minder kostelijke, minder ingrijpende oplossing: “Het opruimen van het bos; het uitdiepen van ‘t Zeetje; het regulariseren van de Keunepupe; afwatering en opkuis van de parking.


Wij nodigen u graag uit op een infovergadering over het provinciaal uitvoeringsplan (PRUP) op maandag 16 oktober om 19 uur in basisschool Sint- Antonius (Sint- Antoniusstraat 3, Meulebeke.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is